ZAGADKI POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE ODKRYĆ NA ELITARNYM CMENTARZYSKU W BODZI (KONIEC X-POCZĄTKI XI W.).

Odczyt prof. Andrzeja Buko (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademia Nauk)

16 czerwca 2015 r., godz. 18.30

Vicolo Doria 2

Conf. 16 giu 2015 a.buko x web

Logo Mese Cultura Internazionale

Drukuj