CZESŁAW MIŁOSZ: GULLIVER OF THE 20TH CENTURY

odczyt w języku angielskim prof. Aleksandra Fiuta (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

26 maja 2015 r., godz. 18.30

Vicolo Doria, 2

Conf. 26 mag 2015 a.fiut x web

Aleksander FIUT, profesor zwyczajny Uniwersytu Jagiellońskiego, historyk literatury, krytyk literacki, eseista. Autor m.in. książek: Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza (1987, 1993. 1998, 2011); Pytanie o tożsamość (1995); Autoportret przekorny. Rozmowy z Czesławem Miłoszem (1988, 1994), Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem (1999); W stronę Miłosza (2003); Spotkania z Innym (2005); Z Miłoszem (2011); Ni Zapad ni Istok (Belgrad 2011), Czesław Miłosz – un Gulliver al. Secolului al. XX-lea (Bukareszt 2012), We władzy pozoru (Kraków 2015). 

Zniewolony umysł, Zdobycie władzy, Rodzinna Europa oraz Ziemia Ulro Czesława Miłosza dają się czytać jak opowieść o przygodach Guliwera dwudziestego wieku. Opowieść o zniewoleniu świadomości przez ideologię, zniewoleniu kraju przez najeźdźcę, zniewoleniu wyobraźni przez stereotypy. Jest to opowieść o zniewoleniu, ale zarazem – o uwolnieniu się od niego poprzez wnikliwą analizę jego mechanizmów.

Drukuj