ZAPOMNIANE SZLAKI LITERATURY PORÓWNAWCZEJ - MIĘDZY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZESZŁOŚCIĄ

Odczyt dr. hab. Olgi Płaszczewskiej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

12 maja 2015 r., godz. 18.30

Vicolo Doria, 2

Conf. 12 mag 2015  o.plaszczewska x web

Olga PŁASZCZEWSKA, doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia polonistka i italianistka. Studiowała we Francji (DEA na Université Stendhal w Grenoble) i we Włoszech (Università per Stranieri w Perugii), pracowała jako lektor języka polskiego na Università degli Studi w Mediolanie (Włochy). Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej (2004, 2005), A.W. Mellon Fundation (American Academy in Rome, 2006-2007, 2009).

Autorka licznych prac z literatury porównawczej, m.in. książek Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym (Kraków 2002), Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (Kraków 2003), Włoskie przekłady dzieł Juliusza Słowackiego (Kraków 2004), Przestrzenie komparatystyki - italianizm (Kraków 2010). Redaktorka edycji krytycznej rozprawy Mieczysława Brahmera Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego (2015) i zbioru artykułów Czytanie Konopnickiej (Kraków 2011). Współredaktorka tomów Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń (z. M. Cieślą–Korytowską, Kraków 2007); Literatura a malarstwo - malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku (z G. Królikiewicz, I. Puchalską, M. Siwiec, Kraków 2009) oraz Prace Herkulesa - człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności (z. M. Cieślą–Korytowską, Kraków 2012).

Streszczenie

Literatura porównawcza jest często postrzegana jako miejsce refleksji nad tzw. World Literature, literaturą światową pojmowanej jako literatura w języku angielskim lub przetłumaczona na ten język. Natomiast praktyka komparatystów zajmujących się literaturami romańskimi (a także słowiańskimi) pokazuje, że możliwość konfrontacji różnych literatur obejmuje z pewnością o wiele szersze i bardziej rozległe pole zainteresowań. W wielu podręcznikach literatury porównawczej ostatnio wydanych, rozdziały poświęcone tłumaczeniom, kwestiom kolonializmu i post-kolonializmu lub płci, zastępują te tradycyjne, dotyczące, na przykład, historii porównawczej literatury lub głównych tematów i mitów z dziedziny literatury i sztuki. Jednak istnieją jeszcze szlaki myśli komparatystycznej, wskazany przez prekursorów tej dyscypliny, które nigdy nie zostały zbadane do końca i które traktowane jako nowoczesne narzędzia, mogą otwierać nowe horyzonty interpretacji. Warto zatem nadal rozważać tematy, które mogą być podjemowane lub przerabiane zgodnie z zasadami nowoczesnej analizy porównawczej po to, żeby ich wartość filologiczne, artystyczne i ideologiczne zostały należycie podkreślone. Wśród nich trzeba wspomnieć przeróbki ekstremalnych sytuacji czy innych wielkich tematów egzystencjalnych w poezji, jak również przeróbki prawdziwych i wyimaginowanych doświadczeń w zakresie kontaktu ze sztuką przekazywanych w różnych pracach. Zastanawiając się nad tymi pojęciami komparatysta może znaleźć odpowiedzi na pytania, które tezy, które teksty i w jakim kontekście mogą być porównywane.

 

 

Drukuj