BIBLIOTEKA Stacji Naukowej PAN w Rzymie jest jedną z największych i najcenniejszych polskich bibliotek naukowych za granicą. Jej geneza sięga roku 1921, kiedy to za sprawą hrabiego Józefa Michałowskiego (1870-1956), erudyty, prawnika i bibliofila, powstaje zalążek Stacji Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w Rzymie. Hrabia Michałowski przekazał wówczas bibliotece publikacje z zakresu historii Polski, historii powszechnej, historii Kościoła Katolickiego, prawa i archeologii o łącznej liczbie 4 tys. woluminów na użytek badaczy przebywających w Rzymie i prowadzących badania naukowe w Archiwach Watykańskich, w ramach tzw. Expeditio Romana.

27 września 1927 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Stacji Polskiej Akademii Umiejętności oraz jej Biblioteki, która do roku 1938 mieściła się w polskim Hospicjum św. Stanisława przy via delle Botteghe Oscure nieopodal Placu Weneckiego. Biblioteka zaczęła się stopniowo powiększać o dary i depozyty książkowe. W 1930 roku hrabia Karol Lanckoroński, mecenas i kolekcjoner sztuki, podarował Stacji ok. 60 tys. fotografii przedstawiających dzieła sztuki europejskiej, głównie włoskiej oraz pochodzące z jego podróży po Polsce, Włoszech i Krajach Wschodu. Uzupełnieniem naukowym biblioteki stała się kolekcja książek z zakresu historii sztuki - niegdyś należąca do Maksa Dvořaka - ofiarowana Stacji przez hrabiego Stanisława Badeniego. W 1932 roku rodzina Alessandro d’Ancona, włoskiego historyka i erudyty, przekazuje Stacji cenny zbiór rękopisów współautora Konstytucji 3 Maja Scipione Piattolego. W roku 1935 do biblioteki trafił księgozbiór profesora Uniwersytetu Warszawskiego i Lwowskiego, a także kustosza Zakładu Narodowego Ossolińskich we Lwowie, Bronisława Gubrynowicza. W roku 1938 Maria i Leon Siemiradzcy przekazali bibliotece książki po zmarłym ojcu, Henryku Siemiradzkim. 

W tym samym również roku – 1938 - biblioteka została przeniesiona do nowej siedziby, niedaleko Placu Weneckiego, przy via Fede (obecnie vicolo Doria) 2, gdzie mieści się do dzisiaj. 

Aktualnie księgozbiór Biblioteki PAN w Rzymie liczy ponad 35 500 tomów druków zwartych (od starodruków do najnowszych pozycji) i blisko 300 tytułów czasopism, w tym 14 tytułòw bieżących oraz niezwykle cenne komplety czasopism z XIX i przełomu XX wieku. Księgozbiór o profilu humanistycznym obejmuje: wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne polskie i obce, dzieła klasycznej literatury polskiej oraz pamiętniki i wspomnienia, bibliografie i opracowania z zakresu historii literatury polskiej i obcej, publikacje dotyczące językoznawstwa i wiedzy o języku polskim i językach słowiańskich, zbiór wybranych tekstów źródłowych i liczne opracowania z zakresu historii Polski i historii powszechnej, albumy i publikacje o sztuce polskiej i obcej - dawnej i współczesnej, dział religioznawstwa, działy dotyczące starożytności i archeologii, prawa, filozofii, socjologii i w skromniejszym zakresie etnografii, nieco pozycji naukoznawczych i z historii nauki, informatory oraz przewodniki.

Ideą przewodnią Biblioteki jest gromadzenie wszystkich ważniejszych publikacji na temat politycznych i gospodarczych stosunków polsko-włoskich, polsko-włoskich związków literackich i artystycznych, współpracy gospodarczej, naukowej i wojskowej.

Biblioteka prowadzi informatorium dla naukowców z Polski i z Włoch. Czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru w czytelni Biblioteki za okazaniem ważnego dowodu tożsamości.

Opracowała Aleksandra Kruszyńska

Biblioteka jest czynna w:

Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 9.00 do 15.30

Środy od 11.00 do 15.00 (po południu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

Sobota : nieczynne

W lipcu Biblioteka jest czynna w godzinach 9.00-15.30; w sierpniu jest zamknięta dla czytelników.

Nie wypożycza się książek do domu. Można zamawiać kserokopie i skany wybranych fragmentów publikacji w zakresie określonym obowiazującymi przepisami o prawie autorskim.

Czytelnicy mają do dyspozycji katalog autorski i katalog czasopism.

Dostępny jest również katalog on-line, zawierający aktualnie jedynie część zbiorów Biblioteki, jest w trakcie uzupełniania.

Drukuj