EU TalentON 2024 competition

Uniwersytet Śląski ma zaszczyt zaprosić naukowców, studentów i doktorantów wszystkich europejskich uczelni i instytucji do udziału w unijnym konkursie dla początkujących naukowców EU TalentOn 2024. Ten konkurs skierowany jest do młodych naukowców (21-35 lat) z krajów europejskich i stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Jego ideą jest zachęcenie młodych umysłów do zaproponowania nowych, kreatywnych rozwiązań najbardziej palących problemów świata.

Uczestnicy będą pracować w grupach, aby stworzyć propozycję w jednym z 5 obszarów naukowych, które odpowiadają 5 misjom UE w programie Horyzont Europa (Adaptation to Climate Change, Cancer Prevention and Care, Restore our Ocean and Water, 100 Climate-Neutral and Smart Cities, A Soil Deal for Europe). Szukamy pomysłów naukowych, kreatywnych, wykonalnych i przekonujących: ideą jest zachęcenie do przepływu świeżych, interdyscyplinarnych pomysłów, w tym wkładu ze wszystkich dziedzin nauki i nauk humanistycznych.
Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne o wartości 75 000 EUR.

Konkurs jest finansowany przez Unię Europejską i będzie sztandarowym wydarzeniem w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 w dniach 9-14 września 2024. Koszty związane z transportem, zakwaterowaniem i wyżywieniem zostaną pokryte przez Komisję Europejską.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

Termin rejestracji upływa 7 lipca 2024 r.