Konferencja „Drosophila melanogaster as a model for brain disease research” – 20-21.06.2024

W przyszłym tygodniu w siedzibie Stacji odbędzie się dwudniowa konferencja dotycząca badań nad chorobami układu nerwowego z wykorzystaniem owadów – a dokładniej gatunku Drosophila melanogaster, znanego jako muszka owocówka. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek 20.06. o godzinie 9:00.

Choroby układu nerwowego, jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, stanowią duże zagrożenie dla starzejącego się społeczeństwa XXI w. Ich etiologia jest tak złożona, ze niemal niemożliwe jest prowadzenie badań tylko z użyciem komórek hodowanych in vitro. Wśród organizmów modelowych bardzo ważne miejsce zajmuje właśnie Drosophila melanogaster, której genom jest bardzo dobrze zbadany. Co więcej, bezkręgowce (z wyłączeniem głowonogów) nie podlegają ograniczeniom ujętym w Rezolucji. Polsko – włoska współpraca (UJ, UniPd) w tym zakresie ma wieloletnią tradycję i stanowi bazę do stworzenia sieci kontaktów. Spotkanie w w Rzymie pozwoli na przedyskutowanie pomysłów na wspólny projekt. Pierwszego dnia odbędzie się konferencja, na której naukowcy przedstawią wyniki swoich badań, zaś drugiego dnia uczestnicy będą pracować nad przygotowaniem wspólnego projektu w
ramach Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Network oraz nad pomysłami publikacyjnymi.