Podsumowanie konferencji „Light-responsive nanomaterials for biomedical applications” – 3-4.06.2024

Na początku tego tygodnia w siedzibie Stacji odbyły się dwudniowe warsztaty na temat nanotechnologii z udziałem studentów z Włoch, Polski oraz Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek 3 czerwca wykłady wygłosili prof. Filippo Pierini z IPPT PAN – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, dr Francesca Petronella z Istituto di Cristallografia. We wtorek 4 czerwca swoje wystąpienia zaprezentowali prof. Luciano de Sio z Uniwersytetu La Sapienza oraz dr Claudio Roscini z NANOSFUN Group.

Warsztaty w całości poświęcone zostały obszarowi nauki, jakim są biomedyczne materiały reagujące na bodźce, a także projektowanie, rozwój, testowanie i zastosowanie nanostrukturalnych biomateriałów reagujących na światło. Wykłady koncentrowały się na ekscytującym połączeniu nanoagentów i nanostruktur polimerowych. Nowatorskie nanomateriały omówione podczas warsztatów, w tym hydrożele i nanowłókna elektroprzędzione, mogą utorować drogę do opracowania technik łączących różne metody leczenia biomedycznego.

Z abstraktami wykładów można zapoznać się tutaj.