„Da Roma a Roma. La legione Polacca e la Repubblica Romana del 1849” – podsumowanie spotkania z Alessandro Cartoccim i dr Marą Minasi

22 maja w Stacji PAN odbyło się spotkanie „Da Roma a Roma. La legione Polacca e la Repubblica Romana del 1849”, które swój tytuł zawdzięczało książce Alessandra Cartocciego – rzymskiego lekarza, pasjonata historii dziewiętnastowiecznej.

Owocem tej pasji jest książka opisująca wydarzenia mające miejsce pośród rzymskich ulic i zaułków, w tym publikacja poświęcona polskiemu legionowi, znanemu również jako Legion Mickiewicza. Legion ten był formacją stworzoną przez polskiego wieszcza narodowego, który z niewielkiej grupy patriotów urósł do jednostki wojskowej, walczącej w 1849 roku u boku Giuseppe Garibaldiego w obronie Republiki Rzymskiej. Mickiewicz był również autorem Składu zasad, tj. dokumentu programowego formacji, łączącego idee chrześcijańskie z rewolucyjnymi (takie jak wolność i równość).

Podczas spotkania Alessandro Cartocci przybliżył okoliczności powstania, wędrówek i działalności Legionu Mickiewicza. Następnie dr Mara Minasi, przedstawicielka Muzeum Republiki Rzymskiej oraz Pamięci Garibaldiego, nakreśliła kontekst historyczny epoki. Na ten ostatni składały się wydarzenia włoskiego Risorgimento, utworzenie krótkotrwałej Republiki Rzymskiej w roku 1849 oraz podejmowane przez Garibaldiego wysiłki na rzecz zjednoczenia Włoch. Podsumowaniem spotkania było zaprezentowanie fragmentu tytułowej książki, który został przeczytany przez Annalisę Mancini – dziennikarkę i rzymiankę z pochodzenia.

Spotkanie zgromadziło dużą liczbę uczestników, w przeważającej liczbie Włochów, dla których walka Polaków u boku garibaldczyków była nieznanym epizodem w historii Republiki Rzymskiej.

Marta Chmielevska