Professor Janusz Kacprzyk member of the National Academy of Sciences, Literature and Arts in Palermo

Profesor Janusz Kacprzyk z Instytutu Badań Systemowych PAN został członkiem zagranicznym w klasie nauk matematycznych, fizycznych i naturalnych w Narodowej Akademii Nauk, Literatury i Sztuki w Palermo (Accademia Nazionale di Science, Lettere e Arti di Palermo).

Początki Akademii Palermiańskiej sięgają 1718, co czyni ją jedną z najstarszych tego typu instytucji we Włoszech i Europie. Jej głównym celem pozostaje prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie kultury.

Podzielona na dwie klasy nauk (matematycznych, fizycznych i naturalnych oraz prawnych, filologicznych, historycznych i filozoficznych), Akademia w każdej z klas zrzesza 40 członków krajowych, 90 członków korespondentów, 30 członków zagranicznych i honorowych. Należeli do niej m.in. Henri Cartan, Benedetto Croce, Jacques Le Goff, Vittorio Emanuele Orlando, Leonardo Sciascia oraz Guglielmo Marconi.

Profesor Kacprzyk specjalizuje się narzędziach sztucznej inteligencji takich jak zbiory rozmyte, optymalizacja matematyczna, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, inteligencja obliczeniowa, intuicyjne zbiory rozmyte, czy analiza i eksploracja danych. Jest kierownikiem Pracowni Systemów Inteligentnych Instytutu Badań Systemowych PAN oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych. Do tej pory za osiągnięcia naukowe został nagrodzony m.in. Złotym Medalem i Nagrodą Kaufmana (2006), Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki (2018) oraz Złotym Medalem im. Wernadskiego (2023).

Profesor Kacprzyk jest jedynym Polakiem pośród zagranicznych członków Akademii Palermiańskiej.